Sammen gjør vi Bergensluften renere,
og køene kortere!

Hjem / Nyttige reisevalg

Nyttige reisevalg

Vi har mange gode alternativer til bil for Bergensområdet. Ulike behov kan kreve ulike løsninger på ulike dager. Derfor kan dagens bilreiser byttes ut med en kombinasjon av flere løsninger.

Gange
På disse sidene kan du lese noen tips om hvordan du kan forbedre opplevelsen av å gå til jobb.
Gå til jobb tips (Engelsk)
Gå i gang (Norsk) 

Sykkel et glimrende eksempel på miljøvennlig transport.

På kart.prøvekjøre.no kan du navigere blant alle sykkelrutene som er registrert hos Google maps.

En transportsykkel er en sykkel som gjør det lettere å frakte ting og folk. Lange sykler med plass til å frakte barn og varer, sykler med lasteplan for barn, rullestol, varer eller salgsdisk er noen eksempler. På transportsykkel.no kan du se hvordan dette fungerer.

Med elektrisk hjelpemotor får sykkelen superkrefter og gjør sykkel til et enda bedre alternativ til bil. El-sykkel er gøy, nyttig, sunt og lønnsomt.

Les mer om elektriske sykler, se andres erfaringer og finn sykkelkart på prøvekjøre.no. Her kan du dessuten prøve el-sykkel i en uke hos BOA sykler og G-sport Bergen storsenter. El-sykler kan også kjøpes i flere av butikkene som selger vanlige sykler.

I Hordaland har Skyss ansvar for organiseringen av kollektivtransporten.

På skyss.no ligger rutetider for buss, bybane og ferge og link til mobilapplikasjon for rutetider og billettkjøp. Du kan laste ned app for billetter og rutetid på Skyss Apper.

 
På NSB.no ligger ruteopplysning, billettsalg og mobilapplikasjon for tog. På NSB.no - Apper kan du laste ned NSB sin app for ruteinformasjon og billettbestilling. 
På rutebok.no ligger nasjonale rutetider for buss, trikk, t–bane, tog, fly og båt.

Flere el-biler forurenser mindre i bruk enn fossile biler og har flere økonomiske og praktiske fordeler. Det er viktig å velge en batteripakke med lavest forurensning og klimagassutslipp. På elbil.no og gronnbil.no ligger informasjon om ulike modeller og kjøpeveiledning. På ladestasjoner.no ligger kart med hurtig-ladere og vanlige ladere i området du befinner deg.

Bildeleringen i Bergen er et andelslag som organiserer bildeling for ca. 800 privatpersoner og bedrifter i Bergen. Medlemmene disponer flere småbiler, elektriske biler, stasjonsvogner, varebiler, 9 seters biler og flyttebiler plassert ulike steder i Bergen. Les mer på dele.no.

Ved å utnytte ledige bilseter, reduseres forurensning og bilbruk og veiene utnyttes mer effektivt. Ved å registrere når du vanligvis reiser til jobb og hjem, får du se andre som skal samme veien enten som sjåfør eller passasjer. Noen av samkjøringsystemene hjelper også til med å dele på driftskostnadene. 
Carma (tidligere Avego) har 1200 brukere i Bergen og brukes bl.a. av ansatte hos 9 bedrifter på Sandsli og håndterer deling av kostnadene. Les mer på Carma

Flinc skal tas i bruk av ansatte hos DNB. Du kan lese mer om Spontan Samkjøring på seat4me.no Hant meg brukes blant annet av Statens vegvesen HentMeg

 
Andre alternativer:

Med et hjemmekontor har man lite utslipp i forbindelse med transport og man tar ingen plass på veiene. For de som har muligheten er hjemmekontor et godt alternativ til å bruke bilen på arbeidet hver dag.